შემოწირულობა » ICDI.GE

შემოწირულობა


ააიპ ,,დემოკრატიულ ინიციატივათა საერთაშორისო ცენტრი“ (ICDI) წარმოადგენს დემოკრატიულ პრინციპებზე დაფუძნებულ არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომლის  მიზანია  საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესება, საზოგადოების ინფორმირებულობა,არჩევნების მონიტორინგი, ადამიანის უფლებების დაცვა და ადვოკატირება; ცენტრის საქმიანობის მიმართულებებია: ადამიანის უფლებების დაცვა, კანონის უზენაესობის განმტკიცება და საარჩევნო პროცესების დემოკრატიულად წარმართვის ხელშეწყობა.


თუ იზიარებთ ICDI-ს მიზნებს და გსურთ ხელი შეუწყოთ ჩვენის გუნდის საქმიანობას, რომელიც მიმართულია ქვეყანაში დემოკრატიული ინიციატივებისა და პროცესების ჩამოყალიბებაზე, შეგიძლიათგააკეთოთ შემოწირულობა ჩვენი ორგანიზაციის სახელზე.


- ვისგან ვიღებთ შემოწირულობას?
ICDI შემოწირულობას მიიღებს ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან, აგრეთვე, ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციებისაგან. ამასთან, შემოწირულობა გავლენას არ უნდა ახდენდეს ჩვენი ორგანიზაციის საქმიანობის მიუკერძოებლობასა და ობიექტურობაზე.

- ვისგან არ ვიღებთ შემოწირულობას ?
ICDI შემოწირულობას არ მიიღებსსამთავრობო სტრუქტურებიდან, პოლიტიკური პარტიებისგან, მათი წარმომადგენლებისა და მათთან დაკავშირებული პირებისაგან.

ICDI შემოწირულობას არ მიიღებს იმ ორგანიზაციისაგან და კომპანიისგან, რომელიც კორუფციულ გარიგებებში მონაწილეობდა.

შემოწირულობასთან დაკავშირებული ინფორმაციის საჯაროობისათვის, იგი  განთავსდება ICDI ვებგვერდსა და ორგანიზაციის წლიურ ანგარიშში. 


შემომწირველთა სურვილის შემთხვევაში მათი ვინაობა დაცული იქნება გასაჯაროებისგან.


შემოწირვასთან ან სხვა ფორმით თანამშრომლობასთან დაკავშირებით შეგიძლიათ მოგვმართოთ ელ.ფოსტაზე :info@icdi.ge


მადლობას გიხდით მხარდაჭერისათვის !


ICDI საბანკო რეკვიზიტები:

ლარის ანგარიშის  რეკვიზიტები

მიმღების სახელი- დემოკრატიულ ინიციატივათა საერთაშორისო ცენტრი

მიმღები ბანკი - ს.ს. „თიბისი ბანკი“

ბანკის კოდი  -  TBCBGE22

მიმღების ანგარიში- GE26TB7446436080100004

USD ანგარიშის რეკვიზიტები

მიმღების ანგარიში - GE54TB7446436180100001

EUR ანგარიშის რეკვიზიტები

მიმღების ანგარიში - GE54TB7446436180100001

скачать софт
Скачать joomla шаблоны 3.6 без регистрации


ჩვენი მისამართი

კონტაქტი

  • მისამართი: თბილისი, ალექსი გოგოლაურის N16, 0119
  • ელ. ფოსტა: info@icdi.ge
  • ტელ: +995 (32) 2 148 160
  • ფაქსი: +995 (32) 2 148 160